De praktijk

 

De praktijk voor klassieke homeopathie Winschoten is gevestigd aan het Zuiderveen 15 in Winschoten.

De praktijk is goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur.

 

 


 

Privacy en geheimhoudingsplicht

In de Nederlandse wet zijn een aantal wetten opgenomen die uw privacy moeten beschermen, zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) een nieuwe wet ter bescherming van privacy

en persoonsgegevens en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

 

Voor een goede homeopathische behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier van u aanleg met uw persoonsgegevens en medische aantekeningen die voor de behandeling noodzakelijk zijn. Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb ik een

wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dat betekent voor u dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Uw gegevens worden zonder uw toestemming ook niet gedeeld met derden.

 

Beroepsvereniging

Ik ben lid van de beroepsvereniging van professionele homeopaten, de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH). De NVKH stelt hoge kwaliteitseisen aan de homeopaat en de praktijk wat betreft nascholing, praktijkvoering en waarneming. Vanuit de NVKH ben ik aangesloten bij Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Zij behandelen klachten en geschillen in de complementaire zorg.

 

 

 

 

 

Praktijkgegevens

 

AGB-code zorgverlener: 90107668

 

AGB-code praktijk: 90066778

 

KvK-nummer: 75970074

 

BTW-nummer: NL003021655B98

 

NVKH-lidnummer: 01-1893

 

BIG-nummer: 39031346930

 

RBCZ-nummer: 190684R