De praktijk

 

De praktijk voor klassieke homeopathie Winschoten is gevestigd aan het Zuiderveen 15 in Winschoten.

De praktijk is goed bereikbaar. Er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur en is 1 km verwijderd van het trein en busstation. De ingang is rolstoel toegankelijk. 

 

 

 


 

Privacy en geheimhoudingsplicht

In de Nederlandse wet zijn een aantal wetten opgenomen die uw privacy moeten beschermen, zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) een nieuwe wet ter bescherming van privacy

en persoonsgegevens en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

 

Voor een goede homeopathische behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier van u aanleg met uw persoonsgegevens en medische aantekeningen die voor de behandeling noodzakelijk zijn. Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb ik een

wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dat betekent voor u dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Uw gegevens worden zonder uw toestemming ook niet gedeeld met derden.

 

Beroepsvereniging

Ik ben lid van de beroepsvereniging van professionele homeopaten, de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH). Leden van de NVKH zijn aangesloten bij de RBCZ. De RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar Hbo-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. De NVKH en RBCZ stellen hoge kwaliteitseisen aan de homeopaat en de praktijk wat betreft nascholing, VOG, praktijkvoering en waarneming. Vanuit de NVKH ben ik aangesloten bij Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Zij behandelen klachten en geschillen in de complementaire zorg. Door aansluiting bij RBCZ valt de praktijk automatisch onder het tuchtrecht van TCZ. De werkzaamheden van alle zorgverleners in Nederland vallen onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Mocht er een klacht zijn dan kunt u dit eerst in de praktijk bespreekbaar maken. Onvrede en klachten ontstaan vaak door gebrekkige communicatie. Rechtstreeks vragen om opheldering helpt veel problemen de wereld uit. Bent u hierover niet tevreden dan kunt u contact opnemen met NVKH of kijk op www.nvkh.nl/klachtenformulier-nvkh/

 

 

 

 

 

Praktijkgegevens

 

AGB-code zorgverlener: 90107668

 

AGB-code praktijk: 90066778

 

KvK-nummer: 75970074

 

BTW-nummer: NL003021655B98

 

NVKH-lidnummer: 01-1893

 

BIG-nummer: 39031346930

 

RBCZ-nummer: 190684R